ราคาค่าบริการ คลินิกทันตกรรมทันตแพทย์ณัฐพล ด่านนอก

icon ถอนฟัน

ถอนฟัน

เริ่มต้น 650 -
 • ถอนฟัน ทั่วไป :
  700-800 / ซี่
 • ถอนฟัน แบบยาก :
  800 – 1,200 / ซี่
 • ผ่าฟันคุดไม่กรอกระดูก :
  1,500 – 2,000 / ซี่
 • ผ่าฟันคุด กรอกระดูก :
  2,000 – 3,500 
 • ผ่าฟันฝัง :
  3,500 – 4,500
  (ไหมละลาย 500)
icon อุดฟัน

อุดฟัน

เริ่มต้น 650 -
 • อุดฟัน สีเงิน :
  600 – 1,200 / ซี่
 • อุดฟัน สีเหมือนฟัน :
  700 – 2,000  / ซี่
 • อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน :
  2,000-3,000 / ซี่
 • อุดคอฟันสึก 
  800 – 1,100 / ซี่
icon ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน วีเนียร์

เริ่มต้น 4,500 -
 • ฟอกสีฟันแบบTray :
  4,500
 • เคลือบฟันวีเนียร์ :
  เริ่มต้น ซี่ละ 12,000
icon ฟันปลอม

ฟันปลอม

เริ่มต้น 2,300 -
 • ฟันปลอมฐานพลาสติก :
  2,000 – + 500 / ซี่
 • ฟันปลอมฐานพลาสติกยืดหยุ่น :
  4,000 – + 500 / ซี่
 • ฟันปลอมฐานโลหะ :
  10,000-15,000 
 • ฟันปลอมทั้งปาก :
  12,000-15,000
icon จัดฟัน

ทันตกรรมจัดฟัน

เริ่มต้น 4,000 -
 • จัดฟันแบบง่าย ราคารวม :
  38,000
 • จัดฟันแบบทั่วไป ราคารวม :
  40,000 – 45,000
 • จัดฟันแบบยาก ราคารวม :
  45,000 – 50,000
icon ขูดหินปูน

ขูดหินปูน

เริ่มต้น 900 -
 • ขูดหินปูน :
  900-1,600 
 • เกลารากฟัน :
  300 / ซี่
 • เพิ่มความยาวฟัน :
  4,000 
icon รักษารากฟัน

รักษาคลองรากฟัน

เริ่มต้น 4,000 -
 • รักษาคลองรากฟันหน้า :
  4,000 – 6,000 / ซี่
 • รักษาคลองรากฟันกรามน้อย :
  6,500 – 8,000 / ซี่
 • รักษาคลองรากฟันกราม :
  10,000-12,000 / ซี่
icon รากฟันเทียม

ครอบฟัน รากฟันเทียม

เริ่มต้น 12,000 -
 • ครอบฟัน:
  12,000-15,000 / ซี่
 • เดือยฟัน :
  3,000-5,000 / ซี่
 • สะพานฟัน :
  12,000-15,000 / ซี่
 • รากฟันเทียม :
  55,000-80,000 / ซี่
โรคเหงือก

โรคเหงือก

เริ่มต้น 1,200 -
 • รักษาโรคเหงือก เล็กน้อย – ปานกลาง :
  1,200 – 1,500 / ครั้ง
 • รักษาโรคเหงือก รุนแรง :
  1,800 – 2,000 / ครั้ง
 • การผ่าตัดทำความสะอาดฟัน (OFD) :
  2,500 – 3,500 / ครั้ง
 • ผ่าตัดเพิ่มความสูงฟัน :
  2,500 – 3,500 / ซี่
 • ตัดเหงือก ตัดปุ่มกระดูก :
  1,500 – 2,500 / ครั้ง
icon ทำฟันเด็ก

ทันตกรรมเด็ก

เริ่มต้น 300 -
 • ถอนฟันน้ำนม :
  300 – 500 / ซี่
 • ขัดและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ :
  450 / ครั้ง
 • เคลือบหลุมร่องฟัน :
  400 – 500 / ซี่
 • อุดฟัน/เคลือบหลุมร่องฟัน :
  500 – 600 / ซี่
 • รักษาคลองรากฟันน้ำนม :
  1,200-1,500/ ซี่

"ตรวจประเมินฟรี"
ไม่คิดค่าชุดตรวจ

เปิดให้บริการทุกวัน

 • จันทร์ – อังคาร | 13:00 – 20:00 น.
 • พุธ – พฤหัสบดี | 10:00 – 20:00. น.
 • ศุกร์ | 17:00 – 20:00. น.
 • เสาร์ – อาทิตย์ | 10:00 – 16:00 น.